لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ بروشور دو لت مربعی 14.5x14.5 (ابعاد گسترده 29x14.5)

سفارش چاپ بروشور دو لت مربعی 14.5x14.5 (ابعاد گسترده 29x14.5)
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
2000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
4000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
5000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
گلاسه 200 گرم
139,000
1 روز کاری
-
-
-
-
-
-
-
-
2
گلاسه 135 گرم
-
-
235,000
9 روز کاری
363,000
9 روز کاری
-
-
740,500
9 روز کاری
3
گلاسه 135 گرم فوری
-
-
256,000
5 روز کاری
389,000
5 روز کاری
-
-
772,500
5 روز کاری
4
تحریر 80 گرم
-
-
178,000
9 روز کاری
236,000
9 روز کاری
-
-
439,000
9 روز کاری
5
تحریر 80 گرم فوری
-
-
198,000
5 روز کاری
269,000
5 روز کاری
-
-
472,000
5 روز کاری
6
گلاسه 170 گرم
-
-
-
-
515,000
9 روز کاری
864,000
9 روز کاری
-
-
7
گلاسه 170 گرم فوری
-
-
-
-
557,000
5 روز کاری
889,000
5 روز کاری
-
-