لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ بروشور دو لت A4 عمودی (ابعاد گسترده42x 29.7)

سفارش چاپ بروشور دو لت A4 عمودی (ابعاد گسترده42x 29.7)
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
2000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
گلاسه 200 گرم
225,000
1 روز کاری
-
-
-
-
2
گلاسه 135 گرم
-
-
684,000
6 روز کاری
784,000
6 روز کاری
3
تحریر 80 گرم
-
-
440,000
6 روز کاری
540,000
6 روز کاری