لیست قیمت

لیست قیمت چاپ تراکت دو رو

لطفا برای مشاهده لیست قیمت خود روی ابعاد محصول خود کلیک نمایید

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ تراکت دو رو A4

سفارش چاپ تراکت دو رو A4
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
2000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
5000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
گلاسه 200 گرم
99,000
1 روز کاری
-
-
-
-
-
-
2
گلاسه 135 گرم
-
-
99,000
8 روز کاری
129,000
8 روز کاری
239,000
8 روز کاری
3
گلاسه 135 گرم فوری
-
-
125,000
3 روز کاری
153,000
3 روز کاری
269,000
3 روز کاری
4
گلاسه 300 گرم سلفون مات
-
-
235,000
3 روز کاری
-
-
-
-
5
گلاسه 300 گرم سلفون براق
-
-
235,000
3 روز کاری
-
-
-
-
6
تحریر 80 گرم
-
-
109,000
3 روز کاری
134,000
3 روز کاری
210,000
3 روز کاری
7
گلاسه 170 گرم
-
-
-
-
199,000
8 روز کاری
-
-