لیست قیمت

لیست قیمت چاپ لیوان کاغذی

لطفا برای مشاهده لیست قیمت خود روی ابعاد محصول خود کلیک نمایید

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ لیوان کاغذی کوچک ( سایز نرمال)

سفارش چاپ لیوان کاغذی کوچک ( سایز نرمال)
ردیف
جنس محصول
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
5000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
لیوان کاغذی
247,000
8 روز کاری
1,176,000
8 روز کاری