لیست قیمت

لیست قیمت برگه یادداشت دو رو با سرچسب

لطفا برای مشاهده لیست قیمت خود روی ابعاد محصول خود کلیک نمایید

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

برگه یادداشت دو رو با سرچسب 8×8 سانتی متر

سفارش برگه یادداشت دو رو با سرچسب 8×8 سانتی متر
ردیف
جنس محصول
6000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
12000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
30000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
تحریر 80 گرم
199,000
9 روز کاری
253,000
9 روز کاری
375,000
9 روز کاری
2
تحریر 80 گرم فوری
225,000
5 روز کاری
285,000
5 روز کاری
416,000
5 روز کاری