لیست قیمت

لیست قیمت برگه یادداشت یک رو باسرچسب

لطفا برای مشاهده لیست قیمت خود روی ابعاد محصول خود کلیک نمایید

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

برگه یادداشت یک رو باسرچسب 8×8 سانتی متر

سفارش برگه یادداشت یک رو باسرچسب 8×8 سانتی متر
ردیف
جنس محصول
6000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
12000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
30000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
تحریر 80 گرم
175,000
9 روز کاری
238,000
9 روز کاری
353,000
9 روز کاری
2
تحریر 80 گرم فوری
195,500
5 روز کاری
278,000
5 روز کاری
398,000
5 روز کاری