لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ پاکت کاغذی نامه (ملخی-درب روی طول)

سفارش چاپ پاکت کاغذی نامه (ملخی-درب روی طول)
ردیف
جنس محصول
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
2000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
5000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
تحریر 80 گرم
139,700
8 روز کاری
210,000
8 روز کاری
390,600
8 روز کاری
2
گلاسه 135 گرم
195,000
8 روز کاری
320,500
8 روز کاری
732,000
8 روز کاری
3
تحریر 100 گرم
178,500
8 روز کاری
-
-
-
-
4
کتان 120 گرم
184,000
8 روز کاری
-
-
-
-