لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ کارت ویزیت 5.5 × 8.5 سانتی متر چهارگوش

سفارش چاپ کارت ویزیت 5.5 × 8.5 سانتی متر چهارگوش
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
200 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
کتان کهلر
23,800
1 روز کاری
37,500
1 روز کاری
-
-
2
لمینت مات
33,500
2 روز کاری
-
-
-
-
3
لمینت براق
33,500
2 روز کاری
-
-
-
-
4
کتان امباس
-
-
-
-
49,000
3 روز کاری
5
سلفون مات
29,500
2 روز کاری
-
-
47,000
3 روز کاری
6
سلفون براق
29,500
2 روز کاری
-
-
47,000
3 روز کاری
7
کتان آلمانی
-
-
-
-
69,000
3 روز کاری
8
کتان پلاستیک
-
-
-
-
66,000
10 روز کاری
9
سلفون مات مخملی
37,500
2 روز کاری
-
-
98,000
8 روز کاری
10
سوسماری
-
-
-
-
49,000
8 روز کاری
11
گلاسه 300 گرم
20,500
1 روز کاری
33,800
1 روز کاری
-
-
12
کارتی 300 گرم
23,000
1 روز کاری
35,500
1 روز کاری
-
-
13
کرافت 300 گرم
23,000
1 روز کاری
35,500
1 روز کاری
-
-