لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ کارت ویزیت 5.5 × 8.5 سانتی متر چهارگوش

سفارش چاپ کارت ویزیت 5.5 × 8.5 سانتی متر چهارگوش
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
200 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
کتان کهلر
27,000
1 روز کاری
47,000
1 روز کاری
-
-
2
لمینت مات
47,000
2 روز کاری
-
-
-
-
3
لمینت براق
44,000
2 روز کاری
-
-
-
-
4
کتان امباس
-
-
-
-
67,500
3 روز کاری
5
سلفون مات
35,000
2 روز کاری
-
-
76,000
3 روز کاری
6
سلفون براق
35,000
2 روز کاری
-
-
76,000
3 روز کاری
7
کتان آلمانی
-
-
-
-
104,000
3 روز کاری
8
سلفون مات مخملی
41,000
2 روز کاری
-
-
157,500
8 روز کاری
9
سوسماری
-
-
-
-
83,000
8 روز کاری
10
گلاسه 250 گرم
23,000
1 روز کاری
39,000
1 روز کاری
-
-
11
کارتی 300 گرم
25,800
1 روز کاری
45,000
1 روز کاری
-
-