لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ کارت ویزیت دورگرد 6×9 سانتی متر (8.5x5.5 دورگرد بعد ازبرش)

سفارش چاپ کارت ویزیت دورگرد 6×9 سانتی متر (8.5x5.5 دورگرد بعد ازبرش)
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
500 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
لمینت مات
32,000
2 روز کاری
-
-
67,500
8 روز کاری
2
لمینت مات فوری
-
-
-
-
73,000
3 روز کاری
3
لمینت براق
32,000
2 روز کاری
-
-
47,500
8 روز کاری
4
لمینت براق فوری
-
-
-
-
53,000
3 روز کاری
5
طلا کارت لمینت مات
-
-
-
-
120,000
16 روز کاری
6
طلا کارت لمینت براق
-
-
-
-
105,000
16 روز کاری
7
لمینت مات برجسته
-
-
-
-
47,500
8 روز کاری
8
لمینت مات برجسته مخملی
-
-
-
-
82,500
16 روز کاری
9
سلفون مات
28,000
2 روز کاری
-
-
33,000
3 روز کاری
10
سلفون مات مخملی
-
-
-
-
63,000
11 روز کاری
11
سلفون مخملی برجسته
-
-
-
-
77,500
16 روز کاری
12
کارت شیشه ای شفاف
85,000
2 روز کاری
-
-
-
-
13
کارت شیشه ای مات
85,000
2 روز کاری
-
-
-
-
14
پی وی سی 760 میکرون (براق)
115,000
3 روز کاری
-
-
-
-
15
لمینت برجسته طلا کوب
-
-
-
-
83,500
13 روز کاری
16
پارچه ای
85,000
2 روز کاری
185,000
3 روز کاری
-
-
17
لمینت مات برجسته فوری
-
-
-
-
53,000
4 روز کاری
18
سلفون براق
-
-
-
-
33,000
3 روز کاری
19
سلفون مات برجسته
-
-
-
-
44,500
13 روز کاری
20
لمینت مات طرح موج
-
-
-
-
68,500
11 روز کاری
21
لمینت براق طرح موج
-
-
-
-
47,500
11 روز کاری