لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ کارت ویزیت دورگرد 6×9 سانتی متر (8.5x5.5 دورگرد بعد ازبرش)

سفارش چاپ کارت ویزیت دورگرد 6×9 سانتی متر (8.5x5.5 دورگرد بعد ازبرش)
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
250 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
500 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
لمینت مات
28,000
2 روز کاری
-
-
-
-
69,000
9 روز کاری
2
لمینت مات فوری
-
-
-
-
-
-
77,000
3 روز کاری
3
لمینت براق
28,000
2 روز کاری
-
-
-
-
49,000
9 روز کاری
4
لمینت براق فوری
-
-
-
-
-
-
57,000
3 روز کاری
5
لمینت مات طلا کارت
-
-
-
-
-
-
109,000
16 روز کاری
6
لمینت براق طلا کارت
-
-
-
-
-
-
109,000
16 روز کاری
7
لمینت مات برجسته
-
-
-
-
-
-
49,000
8 روز کاری
8
لمینت مات برجسته مخملی
-
-
-
-
-
-
87,000
16 روز کاری
9
سلفون مات
25,000
2 روز کاری
-
-
-
-
35,000
3 روز کاری
10
سلفون مخملی
-
-
-
-
-
-
67,000
11 روز کاری
11
سلفون مخملی برجسته
-
-
-
-
-
-
84,000
15 روز کاری
12
کارت شیشه ای شفاف
85,000
2 روز کاری
-
-
-
-
-
-
13
کارت شیشه ای مات
85,000
2 روز کاری
-
-
-
-
-
-
14
کارت شیشه ای پی وی سی برفکی
-
-
-
-
115,000
8 روز کاری
-
-
15
پی وی سی 500 میکرون (مات)
-
-
-
-
99,000
6 روز کاری
164,000
6 روز کاری
16
پی وی سی 500 میکرون (مات)
-
-
-
-
119,000
3 روز کاری
-
-
17
پی وی سی 300 میکرون
-
-
-
-
94,000
8 روز کاری
-
-
18
پی وی سی 760 میکرون (براق)
115,000
3 روز کاری
149,000
6 روز کاری
239,000
6 روز کاری
399,000
6 روز کاری
19
لمینت برجسته طلا کوب
-
-
-
-
-
-
87,000
13 روز کاری
20
پارچه ای
85,000
2 روز کاری
-
-
185,000
3 روز کاری
-
-
21
لمینت مات برجسته فوری
-
-
-
-
-
-
57,000
4 روز کاری