لیست قیمت

توجه: اگر سفارش شما در روز های شنبه تا چهار شنبه بعد از 2 بعد از ظهر و در روز های پنج شنبه بعد از ساعات 11 در وب سایت ثبت و پرداخت شود، 1 روز کاری
به مدت زمان چاپ سفارش اضافه می‌شود.

لطفا توجه داشته باشید زمان ارسال محصولات برای سفارشات شهرستان به زمان چاپ اضافه می شود

توجه: قیمت‌ها به تومان است

چاپ کارت ویزیت دورگرد 6×9 سانتی متر (8.5x5.5 دورگرد بعد ازبرش)

سفارش چاپ کارت ویزیت دورگرد 6×9 سانتی متر (8.5x5.5 دورگرد بعد ازبرش)
ردیف
جنس محصول
100 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
500 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1000 عدد
قیمت چاپ
مدت زمان چاپ
1
لمینت مات
47,000
2 روز کاری
85,000
8 روز کاری
163,000
8 روز کاری
2
لمینت مات فوری
-
-
90,500
3 روز کاری
168,000
3 روز کاری
3
لمینت براق
43,000
2 روز کاری
64,200
8 روز کاری
105,000
8 روز کاری
4
لمینت براق فوری
-
-
69,500
3 روز کاری
110,500
3 روز کاری
5
طلا کارت لمینت مات
-
-
-
-
257,500
16 روز کاری
6
طلا کارت لمینت براق
-
-
-
-
205,000
16 روز کاری
7
لمینت مات برجسته
-
-
-
-
102,000
8 روز کاری
8
لمینت مات برجسته مخملی
-
-
-
-
157,500
16 روز کاری
9
سلفون مات
35,000
2 روز کاری
39,000
3 روز کاری
56,700
3 روز کاری
10
سلفون مات مخملی
41,500
2 روز کاری
-
-
103,000
11 روز کاری
11
سلفون مخملی برجسته
-
-
-
-
117,600
16 روز کاری
12
کارت شیشه ای شفاف (یکرو)
89,000
2 روز کاری
345,000
2 روز کاری
-
-
13
کارت شیشه ای مات (یکرو)
89,000
2 روز کاری
345,000
2 روز کاری
-
-
14
پی وی سی 760 میکرون (براق- چاپ دیجیتال)
139,000
3 روز کاری
550,000
3 روز کاری
-
-
15
لمینت برجسته طلا کوب
-
-
-
-
167,000
13 روز کاری
16
پارچه ای (یکرو)
-
-
-
-
-
-
17
لمینت مات برجسته فوری
-
-
-
-
107,200
4 روز کاری
18
سلفون براق
35,000
2 روز کاری
39,000
3 روز کاری
56,700
3 روز کاری
19
سلفون مات برجسته
-
-
-
-
69,500
13 روز کاری
20
لمینت مات طرح موج
-
-
-
-
163,000
11 روز کاری
21
لمینت براق طرح موج
-
-
-
-
105,000
11 روز کاری
22
سلفون مات طلاکوب
-
-
-
-
109,500
13 روز کاری
23
سلفون مات مخملی طلاکوب
-
-
-
-
157,500
16 روز کاری