با عرض پوزش از شما

نیک پرینت در حال جا به جایی دفتر خود از خیابان کریم خان به کوی بیمه (کارخانه نوآوری) است.
از این رو تا آخر روز شنبه ۸ اردیبهشت قادر به دریافت سفارشات شما نیستیم.

همچنین به علت زمان بر بودن انتقال شماره تلفن های فعلی به دفتر جدید برای تماس با ما موقتا
می توانید در ساعات اداری با شماره موبایل های درج شده در قسمت بالای وب سایت تماس بگیرید.

با سپاس از صبوری و همکاری شما