برگه یادداشت دو رو با سرچسب 10×9.6سانتی متر

1. تعیین تعداد چاپ

تعداد سفارش خود را جهت چاپ انتخاب کنید:

2. انتخاب جنس

برای انتخاب جنس لطفا ابتدا تعداد را انتخاب کنید

3. آپلود فایل چاپی

لطفا توجه داشته باشید: نگران آپلود و چاپ فایل خود نباشید.

تصویر فایل شما مطلوب نباشد یا رزولوشن و سایز فایل شما درست نباشد و یا ناحیه امن را در طراحی فایل رعایت نکرده باشید،
قبل از چاپ ما با شما تماس خواهیم گرفت و فایل شما را اصلاح خواهیم کرد. البته بهتر است که شما قبل از آپلود فایل خود صفحه راهنمای ارسال فایل
به نیک پرینت
را مطالعه کنید.

برگه یادداشت دو رو با سرچسب 10×9.6سانتی متر

برگه یادداشت دو رو با سرچسب 10×9.6سانتی متر آپلود روی طرح

فرمت JPG یا PDF

برگه یادداشت دو رو با سرچسب 10×9.6سانتی متر آپلود پشت طرح

فرمت JPG یا PDF

بازگشت به مرحله قبل
لیست قیمت