مروری بر پوستر های مینیمال کمپین تاثیر گذار توجه به بیماری سرطان

کمپین تاثیر گذار موسسه تبلیغاتی Betype با فصد جلب نظر افراد جامعه به مشکل بزرگ سرطان

پوستر های این کمپین که طراحی مینمال و چشم نوازی دارند طوری طراحی شده اند که نمی توانید به سادگی از کنار آنها بگذرید. این طراحی های به ظاهر ساده اما مفهومی، عادی ترین مشکلات و لحظات زندگی افراد عمومی جامعه را طوری به چالش کشده اند که خاطره این پوستر ها تا مدت ها از یاد شما نمی رود.

با هم مروری بر طراحی های این کمپین داشته باشیم.

پوستر شماره ۱:
مروری بر پوستر های کمپین تاثیر گذار توجه به بیماری سرطان در نیک پرینت – پوستر شماره ۱
پوستر شماره ۲:
مروری بر پوستر های کمپین تاثیر گذار توجه به بیماری سرطان در نیک پرینت – پوستر شماره ۲
پوستر شماره ۳:
مروری بر پوستر های کمپین تاثیر گذار توجه به بیماری سرطان در نیک پرینت – پوستر شماره ۳
پوستر شماره ۴:
مروری بر پوستر های کمپین تاثیر گذار توجه به بیماری سرطان در نیک پرینت – پوستر شماره ۴
پوستر شماره ۵:
مروری بر پوستر های کمپین تاثیر گذار توجه به بیماری سرطان در نیک پرینت – پوستر شماره ۵
پوستر شماره ۶:
مروری بر پوستر های کمپین تاثیر گذار توجه به بیماری سرطان در نیک پرینت – پوستر شماره۶

در ادامه با نیک پرینت همراه باشید.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *